PTTOR


655 views

PTTOR

pttor สร้างมาตรฐาน ระดับสู งของสถานีบริการปตท. JOKERGAME ครอบคลุ มทุกพื้นที่ทั่วไทย ด้วยรูปแบบที่เหมาะกับ แต่ละพื้นที่ และ กลุ่มลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง คุณภาพสูง ที่ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำมันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้รถ ทุกกลุ่มจนเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเป็น เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และ บริการอื่น ๆ (Non-Oil) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของผู้บริโภคภายใต้แนวคิด“ ความสุขมีสไตล์ในที่เดียว” (One Stop Service) เช่นร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ร้านอาหารศูนย์บริการยานยนต์ joker gaming

ในธุรกิจ Non-Oil นอกเหนือจ ากการสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจกับแบรนด์แล้ว บริษัท ยังบริหารจัดการแบรนด์ ของตนเอง ในรูปแบบของแบรนด์ภายใน บริหารจัดการเองทุกด้านตลอด Value Chain และแบรนด์ชั้นนำเข้ามา JOKERGAMING บริหารการตลาดในรูปแบบ Master Franchise เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกสถานีบริการ สำหรับแบรนด์ต่างๆอีกด้วย บทความทั่วไป

การขยายเครือข่ายสถานีบริการ และ ธุรกิจ non-oil เป็นไปตามแนวทางการสร้างโอกาส ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น (SME) สร้างอาชีพพัฒนาแรงงานไทยกระจายรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชน และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (CSR)

และก้าวต่อไปของ PTT Station กับบทบาท“ Community Center” ภายใต้แนวคิด PTT Living Community ที่มุ่งสร้างธุรกิจและสังคมชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน เป็นการสร้างความผูกพัน ระหว่างสถานีบริการพันธมิตรทางธุรกิจ และ คนในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ บริการใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการ JOKERGAMING และ ความคาดหวังของผู้บริโภค ในแต่ละด้านเพื่อให้ Stakeholder ทุกภาคส่วนทั้งลูกค้าคู่ค้าสังคมชุมชน ประเทศชาติ และสถานีบริการ ได้รับประโยชน์ และ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การตลาดเชิงพาณิชย์ (Commercial Marketing)

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จำแนกตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกประเภทผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับลูกค้า อุตสาหกรรม บริษัท สายการบินการเดินเรือการขนส่งเรือ JOKER SLOT ประมงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลูกค้าก๊าซหุงต้ม และ ขนส่งลูกค้าและสร้างทางเพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจ สำหรับลูกค้าปัจจุบันมี บริษัท มากกว่า 2,500 แห่ง PTTOR ได้สร้างอุปกรณ์สำหรับกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย 

ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันอย่างเต็มประสิทธิภาพ PTTOR ได้จัดให้มีการดำเนินงานด้านการเงินและการจัดหาและการจัดส่งปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง
PTTOR ยังลงทุนและร่วมทุนใน บริษัท ย่อยและ บริษัท ร่วมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจน้ำมันทั้งในและนอกประเทศ SLOT JOKER

ธุรกิจหล่อลื่นครอบคลุมถึงการผลิต และ จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นจาระบีสารละลาย และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง B2B และ B2C ภายใต้แบรนด์ PTT Lubricants ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ด้วยความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสถาบันวิจัย และ เทคโนโลยีและการผลิตของปตท. ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 9001 และ ISO 14001 PTT Lubricants มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ขั้นสูงและครอบคลุมทุกสภาพการใช้งานทั้งในรถยนต์นั่งภาคการขนส่งรถบรรทุกรถจักรยานยนต์การขนส่งเรือประมงเครื่องจักรกล slot joker การเกษตรเครื่องยนต์แก๊สรวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นขายปลีกผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสถานีบริการปตท. และนอกสถานีปตท. ทั่วประเทศ มวยสด

ด้วยแนวคิด“ The Moving Innovation” ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง PTT Lubricants สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ของประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 และขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ กว่า 40 ประเทศทั่วโลกถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ก้าวไปสู่สากลและถือเป็น “ความภาคภูมิใจและขุมทรัพย์ของประเทศไทย” อย่างแท้จริง jokergame

PTT Philippines Corporation (PTT PC) และ PTT Philippines Trading Corporation (PTT TC)

บริษัท ย่อย 100% ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมีถังเก็บน้ำมัน 3 ถังที่ Subic Bay Freeport Zone, Clark Special Economic Zone และบนเกาะเซบูโดยมีกำลังการผลิตรวม 230 ล้านลิตรเพื่อจำหน่ายให้กับเครื่องบิน ลูกค้า. กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มค้าส่ง และ สถานีบริการปัจจุบัน บริษัท ได้เปิดสถานีบริการ 127 แห่งในเกาะลูซอน และ เซบูเพื่อขยายตลาด รวมถึงการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากประเทศไทยให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และ ผ่านสถานีบริการนอกจากนี้ ยังมีธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการ ร้านค้าดำเนินการโดยระบบแฟรนไชส์ซี ปัจจุบันเปิดให้บริการ 6 สาขาในกรุงมะนิลา และพื้นที่ใกล้เคียง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561) JOKERGAME
ปตท. ฟิลิปปินส์คอร์ปอเรชั่น
32 / F LKG Tower, 6801 Ayala Avenue, Makati City, 1226 Philippines
โทรศัพท์: (+63) 2-8884-8155
โทรสาร: (+63) 2-8884-8150
อีเมล: customercare@pttphils.com JOKER GAME
เว็บไซต์: www.pttphilippines.com

pttor

pttor สร้างมาตรฐาน ระดับสู งของสถานีบริการปตท. ครอบคลุ มทุกพื้นที่ทั่วไทย ด้วยรูปแบบที่เหมาะกับ แต่ละพื้นที่ และ กลุ่มลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง คุณภาพสูง ที่ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำมันที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้รถ ทุกกลุ่มจนเป็นผู้นำในตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเป็น เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และ บริการอื่น ๆ (Non-Oil) ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของผู้บริโภคภายใต้แนวคิด“ ความสุขมีสไตล์ในที่เดียว” (One Stop Service) เช่นร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ร้านอาหารศูนย์บริการยานยนต์

ในธุรกิจ Non-Oil นอกเหนือจ ากการสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจกับแบรนด์แล้ว บริษัท ยังบริหารจัดการแบรนด์ ของตนเอง ในรูปแบบของแบรนด์ภายใน บริหารจัดการเองทุกด้านตลอด Value Chain และแบรนด์ชั้นนำเข้ามา บริหารการตลาดในรูปแบบ Master Franchise เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกสถานีบริการ สำหรับแบรนด์ต่างๆอีกด้วย  JOKERGAME

ในธุรกิจ Non-Oil นอกเหนือจ ากการสร้างพันธมิตร ทางธุรกิจกับแบรนด์แล้ว บริษัท ยังบริหารจัดการแบรนด์ ของตนเอง ในรูปแบบของแบรนด์ภายใน บริหารจัดการเองทุกด้านตลอด Value Chain และแบรนด์ชั้นนำเข้ามา บริหารการตลาดในรูปแบบ Master Franchise เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกสถานีบริการ สำหรับแบรนด์ต่างๆอีกด้วย LOTTO VIP

การขยายเครือข่ายสถานีบริการ และ ธุรกิจ non-oil เป็นไปตามแนวทางการสร้างโอกาส ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น (SME) สร้างอาชีพพัฒนาแรงงานไทยกระจายรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชน และ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (CSR) โหลด JOKERGAME SLOT

และก้าวต่อไปของ PTT Station กับบทบาท“ Community Center” ภายใต้แนวคิด PTT Living Community ที่มุ่งสร้างธุรกิจและสังคมชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน เป็นการสร้างความผูกพัน ระหว่างสถานีบริการพันธมิตรทางธุรกิจ และ คนในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ บริการใหม่ ๆ ที่ตรงกับความต้องการ และ ความคาดหวังของผู้บริโภค ในแต่ละด้านเพื่อให้ Stakeholder ทุกภาคส่วนทั้งลูกค้าคู่ค้าสังคมชุมชน ประเทศชาติ และสถานีบริการ ได้รับประโยชน์ และ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การตลาดเชิงพาณิชย์ (Commercial Marketing)

จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จำแนกตามความต้องการของลูกค้า โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ทุกประเภทผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับลูกค้า อุตสาหกรรม บริษัท สายการบินการเดินเรือการขนส่งเรือ ประมงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจลูกค้าก๊าซหุงต้ม และ ขนส่งลูกค้าและสร้างทางเพื่อสร้างศักยภาพทางธุรกิจ สำหรับลูกค้าปัจจุบันมี บริษัท มากกว่า 2,500 แห่ง PTTOR ได้สร้างอุปกรณ์สำหรับกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและความปลอดภัย สมัครjoker

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming

สล็อตออนไลน์ Joker Gaming เป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินเร็ว เพราะโบนัสแตกง่ายมาก เกมยอดนิยมของคนไทย ที่หันมาเล่นเป็นจำนวนมาก เพราะเกมสล็อตออนไลน์ของ Joker Slot นั้นทำเงินให้กับคนมามากมายแล้ว ปลอดภัย 100% ”เล่นง่าย จ่าย jokergame.games จริง“ต้อง JokerGaming เท่านั้น!! มีทุนน้อยก็เล่นได้ ฝากไม่มีขั้นต่ำที่ JokerGame

ดาวโหลดJokergame,สมัครJokergame,โปรโมชั่นJOKERGAME,รีวิวJokergame,ทดลองเล่นJokergame,JOKER GAMING,Jokergame,PGSLOT,PG SLOT,superslot,Joker game,slotxo

อัพเดทล่าสุด : 2 มีนาคม 2021

joker joker joker